Tin cậy

Cricbuzz - Live Cricket Scores & News

amansingh
10.72MB
Tải về
Tải về 500k - 3M
Phiên bản 4.5.013 5 ngày trước

Mô tả của Cricbuzz - Live Cricket Scores & News

The best Cricket App to follow Live Cricket and everything else related to Cricket 🏏

⚡️ Superfast scores and commentary
💬 Highly engaging and entertaining ball-by-ball commentary
🔔 Notifications for live matches and breaking news
📝 Latest cricket news and editorials
📅 Schedules of upcoming matches
🎬 Exclusive video content and match highlights videos in some countries
📈 Rankings, Stats and Records
🏆 Special content for major tournaments like ICC Cricket World Cup, T20 World Cup, Champions Trophy, IPL etc
🌍 Extensive coverage of all International cricket, IPL, BBL, CPL, Natwest T20 Blast and other major cricket tournaments across the world. Tons of domestic cricket coverage too.

Live cricket scores and commentary
– Live score updates
– Ball by ball commentary that helps you visualize the action
– Analysis by Harsha Bhogle and other cricket experts
– Notifications at all interesting moments in the match
– Share the score with your friends
– Scores widget

Latest cricket news and opinions
– Latest cricket news from around the world
– In-depth analysis of all the latest happenings
– Weekly articles by Harsha Bhogle and others
– Match and series previews, reviews, photo galleries etc

Cricket Videos
– Video highlights for select matches in select countries
– Exclusive videos by Harsha Bhogle

Comprehensive cricket coverage
– All Live, In-progress, upcoming and recent match details
– Schedules for all upcoming bi-lateral series and tournaments
– Archives of all cricket matches going back to the 1950s

Rankings, Records and Statistics
– ICC Player and Team Rankings for ODIs, Tests, and T20Is
– Overall and series stats and records

Cricbuzz App may request you permissions for the following

Storage
We need this to locally store some data like images when you are using the app. This helps us minimize data uage and also make the experience fast and fluid.

Accounts
We need this to automatically populate your Gmail Id when you try to send us feedback.

Location
We need this to curate our content and show you the most relevant content on some sections of the App. eg: Matches, videos, news etc on Home screen. We will also use this for advertising purposes.

If you would like to follow cricket in Indian Languages (Hindi, Tamil, Kannada, Telugu, Marathi and Bengali are currently supported), please check out our App Cricbuzz - In Indian Languages on Google Play
Cricket tốt nhất App để làm theo trực Cricket và mọi thứ khác liên quan đến Cricket 🏏

⚡️ điểm SuperFast và bình luận
💬 Rất hấp dẫn và thú vị bóng-by-bóng bình luận
🔔 Notifications cho trận đấu sống và tin tức mới nhất
📝 tin tức dế mới nhất và bài xã luận
📅 Lịch các trận đấu sắp tới
🎬 nội dung video độc quyền và phù hợp với nổi bật các video ở một số nước
📈 Rankings, thống kê số liệu và hồ sơ
🏆 nội dung đặc biệt cho các giải đấu lớn như ICC Cricket World Cup, T20 World Cup, Champions Trophy, IPL vv
🌍 vùng phủ sóng rộng rãi của tất cả các dế quốc tế, IPL, BBL, CPL, NatWest T20 Blast và giải đấu dế lớn khác trên toàn thế giới. Tấn bảo hiểm dế trong nước quá.

điểm trực cricket và bình luận
- Cập nhật trực điểm
- Ball bình luận bóng giúp bạn hình dung hành động
- Phân tích bởi Harsha Bhogle và các chuyên gia dế khác
- Thông báo ở tất cả những khoảnh khắc thú vị trong trận đấu
- Chia sẻ điểm số với bạn bè của bạn
- Điểm tùng

mới nhất tin tức cricket và ý kiến ​​
- tin tức dế mới nhất từ ​​khắp nơi trên thế giới
- phân tích chuyên sâu của tất cả các diễn biến mới nhất
- bài viết Weekly bởi Harsha Bhogle và những người khác
- trận đấu và loạt xem trước, đánh giá, phòng trưng bày ảnh vv

Cricket Video
- Video nổi bật cho trận đấu chọn trong một số nước
- video độc quyền bởi Harsha Bhogle

bảo hiểm toàn diện dế
- Tất cả các Live, In-tiến độ, chi tiết trận đấu sắp diễn ra, gần đây
- Lịch cho tất cả các series song phương sắp tới và các giải đấu
- Archives of tất cả dế trận đấu sẽ trở lại những năm 1950

Rankings, hồ sơ và kê
- ICC Player và Rankings Đội cho ODIs, thử nghiệm, và T20Is
- số liệu thống kê và hồ sơ tổng thể và hàng loạt

Cricbuzz App có thể yêu cầu bạn cho phép sau

Lưu trữ
Chúng tôi cần điều này để địa phương lưu trữ một số dữ liệu như hình ảnh khi bạn đang sử dụng ứng dụng. Điều này giúp chúng ta giảm thiểu dữ liệu uage và cũng làm cho kinh nghiệm nhanh và chất lỏng.

Tài khoản
Chúng tôi cần điều này để tự động cư Id Gmail của bạn khi bạn cố gắng gửi cho chúng tôi thông tin phản hồi.

Địa điểm
Chúng tôi cần điều này để sắp xếp nội dung của chúng tôi và cho bạn thấy nội dung phù hợp nhất trên một số phần của ứng dụng. ví dụ như: Diêm, video, tin tức vv trên màn hình Home. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng cho mục đích quảng cáo.

Nếu bạn muốn theo con dế trong Ngôn ngữ Ấn Độ (Tiếng Hin-ddi, Tamil, Kannada, tiếng Telugu, Marathi và Bengali hiện đang được hỗ trợ), xin vui lòng kiểm tra ứng dụng của chúng tôi Cricbuzz - Trong Ngôn ngữ Ấn Độ trên Google Play

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Cricbuzz - Live Cricket Scores & News

4.68
38
5
31
4
4
3
2
2
0
1
1

Đánh giá Cricbuzz - Live Cricket Scores & News

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Cricbuzz - Live Cricket Scores & News, hãy là người đầu tiên!

Cờ Cricbuzz - Live Cricket Scores & News

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng amansingh
Cửa hàng amansingh 11.8k 2.94M

Thông tin APK về Cricbuzz - Live Cricket Scores & News

Phiên bản APK 4.5.013
Khả năng tương thích Android 5.0+ (Lollipop)
Lập trình viên Cricbuzz.com
Chính sách riêng tư http://www.cricbuzz.com/info/privacy


Tải về Cricbuzz - Live Cricket Scores & News APK
Tải về